Kulturskolerektorer

Kontaktinformasjon

Navn Telefon Kommune
Bjørn Stenmark 911 55 199 Beiarn
Bård Bergrabb 75 55 66 51 Bodø
Sigrun Fostad 75 60 43 50 Fauske
Gildeskål
Johannes Fauchald 922 12 487 Hamarøy
Ørjan Vatneberg 953 66 935 Meløy
Lyder Storhaug 75 09 87 00 Rødøy
Ole Bøhlerengen 900 15 169 Saltdal
Torunn Baade Aaalstad 974 24 700 Steigen
Ragnhild Hansen 416 17 970 Sørfold