Møteplan

2017

Arbeidsutvalget Nettverkssamling, Kulturutvalg og Kulturskolenettverk
1. feb, Bodø 8. - 9. mai, Sørfold
26. apr, Bodø 6. - 7. nov, Bodø
23. aug, Bodø
18. okt, Bodø
       
Kulturutvalget Årsmøte
21. feb, Bodø 8. jun, Meløy
9. mai, Sørfold
7. nov, Bodø