Prosjekt Du-E

Inviterer barnehager til kunstprosjekt

I løpet av august 2017 vil alle barnehagene i Salten bli invitert til å søke om deltakelse i prosjekt «Du-E», ett regionalt kunstprosjekt hvor hensikten er å feire - og reflekterer over fred -og toleranse som tema, med visuell kunst som verktøy.

Salten Kultursamarbeid og de ni kommunene i Salten samarbeider om prosjektet som ønsker å bidra til at Salten skal oppleves som et fredelig sted å være. Totalt ni barnehager, en barnehage fra hver kommune, vil etter søknad få tilbud om å delta.

Hva er prosjekt «Du-E»?
«Du-E» er et visuelt kunstprosjekt for Saltens barnehager hvor hensikten er å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer med kunst som virkemiddel. Målgruppen er både barn, ansatte i barnehagene og kunstnere i regionen.

Vi ønsker gjennom prosjektet å utvikle barns toleranse for et mangfoldig samfunn, la barna få uttrykke sine tanker/følelser om fred og gi dem mulighet til å utforske -og lære gjennom bruk av estetiske fag. Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene står også sentralt og prosjektet støtter opp om rammeplanen for barnehager.

Ni profesjonelle kunstnere, med evne til å formidle - og ha dialog med målgruppen, vil engasjeres i prosjektet. Nå fortsetter jobben med å få kunstnere innenfor ulike uttrykk på plass. Vi ser først og fremst etter aktuelle kunstnere fra regionen, men om nødvendig utvider vi til landsdelen. Ønsket er å stimulere til et tettere samarbeid mellom barnehagene og kunstnere også etter prosjektets slutt.

- Gjennom dette prosjektet får vi testet ut en Kulturell barnehage sekk i Salten. Vi ønsker å være med å bidra til økt status for barnekunst og styrke kunstproduksjon - og kunstformidling til barn og unge, sier prosjektleder Hege Klette fra Salten Kultursamarbeid.

Gjennomføring i barnehage
Prosjektet vil gjennomføres i barnehagene første halvår av 2018.  Det starter med en felles samling hvor kunstnerne får møte de ansatte i barnehagene. Her vil kunstnerne fortelle om sitt prosjekt både i plenum og med de ansatte i barnehagen de skal besøke. Hver barnehage får to kunstnerbesøk.  Besøkene vil gjennomføres som workshops hvor den profesjonelle kunstneren, i samarbeid med de voksne i barnehagen, engasjerer barna i å benytte visuell kunst som uttrykksform. Barnehagene vil gjennom hele prosjektperioden ha fred som tema.

Fellesutstilling i Stormen
Prosjektet avsluttes med en felles utstilling i Stormen bibliotek. Det vil bli en høytidelig åpning i anledning frigjøringsdagen 8. mai 2018. Barnas «stemmer» om fred vil være tilgjengelig for publikum i perioden 8. til 18. mai.

- Målsettingen er at disse kunstnermøtene skal bli en flott og lærerik opplevelse for alle involverte. Jeg gleder med til å se barnas tanker og følelser om fred utstilt i Stormen Bibliotek, avslutter prosjektleder.

Les mer om "Du-E" i prosjektbeskrivelsen.

Søk om å være med