Prosjekt Du-E

Du-E har landet

I går, på selveste frigjøringsdagen 8. mai 2019, åpnet utstillingen «Du-E» på Norsk Luftfartsmuseum.

Om prosjektet
Prosjektet, i regi av Salten Kultursamarbeid, er et samarbeid mellom ni barnehager i Salten som har arbeidet med hver sin kunstner fra Nordland. Hensikten med prosjektet har vært å rette søkelyset på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer med visuell kunst som virkemiddel. Gjennom prosjektet ønsker en å bidra til at Salten skal oppleves som et fredelig sted å være, ved å spre bevissthet ved hjelp av barnas stemme.

Åpningen 8. mai
Alle deltakende barnehager, med tilsammen 100 barn, var til stede under åpningen. Tilstede var også 6 av kunstnerne og inviterte gjester. Sverre Breivik, leder i Salten Kulturutvalg, hadde regien og barnehagene fra Straumen og Reipå bidro med sang og dans. Kunstneren Vebjørg Hagene Thoe holdt hilsningstale til barna og lærte alle å si venn på flere språk. I en av utstillingens installasjoner kan en også høre ordene “venn”-“fred”-“familie”- “frihet” på 5 språk. Varaordfører i Bodø Synne Bjørbæk sto for den offisielle åpningen. Utstillingen er tilgjengelig for besøkende på Luftfartmuseet til september.

Samarbeid og finansiering
I prosjektet har vi samarbeidet med Nordnorsk kunstnersenter i Svolvær, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nobels Fredssenter og Norsk Luftfartsmuseum. Vi har fått økonomisk støtte fra Kulturrådet, Regionalt næringsfond Salten og RKK Salten.

Les mer om prosjektet i sluttrapporten.

Se filmen fra Steigenbarnehagen Engeløyas workshop i Eva Bakkesletts galleri.