Om Salten Kultursamarbeid

Om Salten Kultursamarbeid

Foto: Eva Bakkeslett

Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer.

Salten kultursamarbeid ble etablert som et 4-årig prøveprosjekt i 2008, og ble etablert som fast tiltak under Salten Regionråd fra 1. januar i 2012. Lisbeth Glanfield var prosjektleder for kultursamarbeidet i tidsrommet 2008 - 2013. Hege Næss Klette ble tilsatt som ny prosjektleder 1. september 2014.

Hva gjør vi
Salten kultursamarbeid leder fellesprosjekter innenfor kultur på vegne av Salten kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi jobber med utvikling og legger til rette for kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere fra alle kommunene i Salten. Vi samarbeider også med andre kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Strategiplan for 2020 - 2024

Arbeidsprogram

Organisering
Salten Regionråd utgjør årsmøtet for kultursamarbeidet. Medlemmene i samarbeidet er kommunene i Salten. Hver kommune har valgt hver sin representant til et styre. Dette styret står ansvarlig for virksomheten i Salten kultursamarbeid mellom årsmøtene.

Vedtekter

Medlemmer i styret