Prosjekter

Salten Kultursamarbeid

Salten Kultursamarbeid er et faglig selvstendig underutvalg av Salten Regionråd og alle Salten kommunene er medlem i samarbeidet.

Kultursamarbeidet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobbe for at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer.

Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

I år skal det jobbes med følgende prosjekter.