Prosjekter

Salten Kultursamarbeid

Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd og alle Salten kommunene er medlem i samarbeidet.

Kultursamarbeidet skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer.

Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

Hvert år beslutter Kulturutvalget årsplan for samarbeidet. I 2017 skal det jobbes med følgende prosjekter: