Strategi

Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer.

På årsmøtet i 2019 vedtok Salten regionråd ny Strategiplan for Salten kultursamarbeid for perioden 2020 - 2024.

Formålet med planen er å beskrive mål og retning som danner grunnlaget for årlige arbeidsprogram for kultursamarbeidet. I arbeidet med planen er det tatt hensyn til tidligere strategier, anbefalinger fra kulturutredningen for Salten, regionale og nasjonale planer.

Les mer i Strategiplan for 2020 - 2024.