Styre

Kontaktinformasjon

Medlemmer Telefon  Kommune
Kari-Marie Sandvik Stenmark 48 16 00 37 Beiarn
Paro Nina Lyngmo 971 74 367 Bodø
Øystein Gangstø 991 61 614 Fauske
Kine Oldervik 48 16 80 60 Gildeskål
Sissel Ann Mikkelsen 48 19 89 29 Hamarøy
Bjørn Seljeseth 975 12 132 Meløy
Ann Karin Arntsen 75 09 80 08 Rødøy
Sverre Breivik 915 53 599 Saltdal
Aase Refsnes 920 18 404 Steigen
Torleif Engan 994 89 786 Sørfold