Styre

Kontaktinformasjon

Medlemmer Telefon  Kommune
Janne Berntsen 911 94 961 Beiarn
Ingrid Lien 913 21 819 Bodø
Øystein Gangstø 991 61 614 Fauske
Janette Festvåg 900 58 125 Gildeskål
Arne Andrè Solvang 957 54 773 Hamarøy
Bjørn Seljeseth 975 12 132 Meløy
Ann Karin Arntsen 75 09 80 08 Rødøy
Sverre Breivik 915 53 599 Saltdal
Arne B Vaag 911 36 782 Steigen
Kolbjørn Mathisen 957 66 424  Sørfold