Styre

Kontaktinformasjon

Medlemmer Telefon  Kommune
Janne Berntsen 911 94 961 Beiarn
Ingrid Lien 913 21 819 Bodø
Vegard Setså 957 30 210 Fauske
Janette Festvåg 900 58 125 Gildeskål
Arne Andrè Solvang 957 54 773 Hamarøy
Dina Seljeseth 962 33 249 Meløy
Anita Lykkja 75 09 80 08 Rødøy
Sverre Breivik 915 53 599 Saltdal
Arne B Vaag 911 36 782 Steigen
Kolbjørn Mathisen 957 66 424  Sørfold