Arbeidsutvalg

Kontaktinformasjon

Medlemmer Telefon Kommune
Sverre Breivik, leder 915 53 599 Saltdal
Sissel Ann Mikkelsen, nestleder 481 98 929 Hamarøy
Øystein Gangstø 991 61 614 Fauske
Grete Stenersen 75 71 07 95 Meløy
Hege Ness Grøtterud 75 55 60 51 Bodø