Arbeidsutvalg

Kontaktinformasjon

Medlemmer Telefon Kommune
Sverre Breivik, leder 915 53 599 Saltdal
Janne Berntsen, nestleder 75 56 90 41 Beiarn
Arne Vinje 75 55 60 50 Bodø
Heidi Bakke 992 69 507 Gildeskål
Arne Andrè Solvang 957 54 773 Hamarøy