Styremøte 13. mai

Foto av Flavio Takemoto fra FreeImages

Onsdag 13. mai var det møte for Salten kultursamarbeids styre på den digitale platformen Teams.

Sakene som ble behandlet var:

STYRE-SAK 12/20          Referat fra forrige møte
STYRE-SAK 13/20          Status prosjekter
STYRE-SAK 14/20          Årsmelding 2019
STYRE-SAK 15/20          Regnskap 2019
STYRE-SAK 16/20          Arbeidsprogram 2021
STYRE-SAK 17/20          Budsjett 2020
STYRE-SAK 18/20          Arbeidsutvalgets sammensetning
STYRE-SAK 19/20          Studietur Røros 2021

Du finner både saksfremlegg og referat fra tidligere møter på våre nettsider.