Salten Kultursamarbeid

Styremøte 13. mai

Foto av Flavio Takemoto fra FreeImages

Onsdag 13. mai var det møte for Salten kultursamarbeids styre på den digitale platformen Teams.

Sakene som ble behandlet var:

STYRE-SAK 12/20          Referat fra forrige møte
STYRE-SAK 13/20          Status prosjekter
STYRE-SAK 14/20          Årsmelding 2019
STYRE-SAK 15/20          Regnskap 2019
STYRE-SAK 16/20          Arbeidsprogram 2021
STYRE-SAK 17/20          Budsjett 2020
STYRE-SAK 18/20          Arbeidsutvalgets sammensetning
STYRE-SAK 19/20          Studietur Røros 2021

Du finner både saksfremlegg og referat fra tidligere møter på våre nettsider.