Salten Kultursamarbeid

Digital nettverkssamling

Den 5. mai hadde Salten kultursamarbeid digital nettverkssamling for sine medlemmer via Teams.

Kultursamarbeidet gjennomfører hvert år to samlinger for Saltens kulturledere, kulturskolerektorer og styret. I tråd med styrets beslutning arrangeres alle nettverkets møter digitalt første halvår.

På agendaen sto:

SPPED DATE:

Hver kommune orienterte om 4 aktuelle kultursaker.

STATUSOPPDATERING KULTURSAMARBEIDET Faglige leder, Hege Klette
BARNE- OG UNGDOMSKULTURMELDINGEN Generelasekretær i NOKU, Hege Knarvik Sande
EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2024 Direktør André Wallann Larsen, Programsjef Henrik Dagfinnrud
REFLEKSJONER FRA DAGEN/VEIEN MOT 2024 Styreleder Sverre Breivik og Hege Klette

Etter samlingen hadde styret møte hvor sakene til årsmøtet, 4. juni i Salten regionråd, ble behandlet.

Her finner du sakspapirene til styremøtet.
Her finner du referatet.