Salten Kultursamarbeid

Steinar prosjektleder «Salten i Bodø 2024»

Steinar Pleim Johansen (31) er ansatt som prosjektleder for Salten Kultursamarbeid og prosjektet «Salten i Bodø 2024» fra 1. september.

Pleim Johansen kommer fra jobben som enhetsleder for kultur og idrett i Vågan kommune hvor han har ledet en enhet med 12 ansatte. Han har tidligere jobbet som Kulturprodusent i Nordland fylkeskommune og har før den tid jobbet med utøvende kunst og kultur i 10 år, blant annet som artist i revyen «Alt for Rognan». Pleim Johansen har en Bachelorgrad i prosjektledelse kunst og kreative næringer fra Høyskolen Kristiania og Personalledelse og kompetanseutvikling fra Nord universitet.

Pleim Johansen ser fram til å ta fatt på jobben som prosjektleder og til å bli en del av teamet i Salten Regionråd.

– Salten ligger mitt hjerte nærmest og er etter mitt syn et kultursenter for landsdelen. Jeg gleder meg til å bidra til å styrke Salten Kultursamarbeid og den framtidige utviklingen i Salten, sier Pleim Johansen.

Om satsingen
Bodø- og Nordlands status som Europeisk kulturhovedstad i 2024 gir store muligheter for hele regionen. Salten Regionråd har derfor valgt å styrke Salten Kultursamarbeid ved å ansette en prosjektleder som skal jobbe med å koordinere Saltens fellesprosjekter frem mot hovedstadsåret.

- Jeg godt fornøyd med å få Steinar som leder for Saltens fellessatsinger. Med sin allsidige bakgrunn, og sitt store hjerte for Salten, vil han bli en viktig ressurs i arbeidet frem mot kulturhovedstadsåret, sier faglig leder i kultursamarbeidet Hege Næss Klette.

Arbeidet skal skje i tett samarbeid med kommunene og skal bidra til at Salten får ut potensialet som ligger i Bodø 2024. Satsningen vil også støtte opp om målene i Saltenstrategien omkring trivsel og velferd, økt verdiskaping og sysselsetting, samt å øke regionens attraktivitet.

- Jeg er glad for at kultursamarbeidet styrkes fram mot kulturhovedstadsåret og er svært fornøyd med å få Pleim Johansen med på laget . Det gleder meg at vi får nok en dyktig medarbeider og ser frem til at Steinar starter hos oss, sier daglig leder i regionrådet Kjersti Bye Pedersen.

Pleim Johansen tiltrer i stillingen 1. september.