Nettverkssamling på Rognan

Foto: Martin Dangas

Den 26. - 27. februar arrangerer Salten Kultursamarbeid årets første nettverkssamling på Rognan Hotell.

Årlig arranger Salten Kultursamarbeid samlinger for nettverket bestående av kulturledere, kulturskolerektorer og sitt kulturutvalg fra Salten. Hensikten med samlingene er utvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

På denne samlingen er Europeisk kulturhovedstad, Nordlandsmuseet og Norsk kulturforum noen av temaene som blir tatt opp. Strategi vil også være en sentral del.

I forbindelse med samlingen holdes det også møter i kulturskolenettverket, sceneinstruktørordningen for indre Salten og kulturutvalgsmøte.

Les hele programmet for samlingen her.

Sakene til kulturutvalgsmøte legges ut her en uke før møtet.