Salten Kultursamarbeid

Partner-match i Warszawa

Partner-match seminar i Warszawa, Polen

I januar ble Salten kultursamarbeid valgt til å delta på partner-match seminar i Warszawa, Polen.

Seminaret var finansiert av det polske kulturdepartementet og hensikten var å finne interessante partnere vi kan utarbeide et EØS-prosjekt sammen med. Mange kontakter ble knyttet og vi lærte mye av både norske og polske deltakere. Nå gjenstår oppsummering og videre dialog med aktuelle partnere. 

Interessant for Salten
Neste 750 av Saltens 83 000 innbyggere er fra Polen. Det gjør at et polsk/norsk samarbeid er spesielt interessant for regionen. Det vil også være interessant i et Europeisk kulturhovedstadsperspektiv. Om kontakter knyttes kan det danne grunnlag for et lengre samarbeid.

Det polske programmet
Det Polske kulturprogrammet har publikumsutvikling, kulturelt entreprenørskap og inkludering av minoriteter som prioriteringer. Alle prosjekter må være forankret i en av disse. Det kommer 3 utlysninger i programmet; 1. mars 2020, ca. august 2020 og ca. april 2021. Prosjektenes varighet er maks 24 måneder og alle prosjekter må være avsluttet innen 30. april 2024. Det er åpent for alle kunstformer og det er obligatorisk å ha med en partner fra Norge, Island eller Liechtenstein.

Andre EØS-programmer 
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Midlene til kultur skal bidra til å styrke det europeiske kulturfeltet, med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Kultursamarbeidene skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling. Det er i dag åpne utlysninger til Bulgaria, Litauen, Polen, Portugal og Tsjekkia.

Vi anbefaler alle kulturaktører å utforske mulighetene for EØS-samarbeid på Kulturrådets nettsider.