Idrettsgalla

Vi gleder oss til Idrettsgalla i 2016

Nordland Idrettskrets, Bodø Idrettsråd og Salten Kultursamarbeid samarbeider i disse dager for å arrangere Idrettsgalla 5. februar 2016 i Bodø. I 2013 ble Salten Idrettsgalla arrangert for første gang i Fauske Idrettshall. Nå er tiden moden for å gjenta suksessen, men denne gang i Bodø.

Om arrangementet
Den planlagte gallaen finner sted 5. februar klokken 18.00 i Lille stormen. Vi planlegger et intimt og flott arrangement med 240 publikummere i salen. Etter arrangementet ønsker vi å invitere nominerte, jurymedlemmer og sponsorer til en liten middag.

Hvorfor Idrettsgalla?
Hensikten med arrangementet er løfte fram gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. Samtidig som vi retter fokus på de som har gjort en spesiell innsats for andre i form av frivillighet. Kommune Norge er helt avhengig av denne frivilligheten for å gi tilvoksende generasjoner et godt tilbud der de bor. Derfor er det viktig for oss også å hedre innsatsen til dem som legger til rette for bredden – og de gode prestasjonene.

Kultur er også en viktig trivselsfaktor i kommunene som er med å fremme god folkehelse. Vi ønsker derfor å vise frem unge kunstnere fra Salten gjennom ulike kulturelle innslag under dette arrangementet. Skal kulturlivet blomstre må vi gi de unge utøvere en arena de kan vise seg frem.

Priser som skal deles ut:
• Årets idrettsprestasjon, kvinner
• Årets idrettsprestasjon, menn
• Årets idrettsprestasjon, lag
• Årets trener
• Årets arrangement
• Årets oppkomling
• Årets innsatspris
• Årets idrettsøyeblikk
• Årets inkluderingspris
• Årets ildsjel fra hver kommune premieres
• Årets hederspris (velges blant ildsjelene i egen avstemming)

Avisa Nordland vil gjennom en serie innlegg presentere ildsjelene fra alle kommunene i Salten. Her blir det også anledning til å stemme på din kandidat. Vinneren blir tildelt årets hederspris.

Støttespillere
Vi takker våre støttespillere som gjør dette mulig. Og retter en spesiell takk til vår hovedsponsor SKS.

Følg med på vår Facebookside for ukentlige oppdateringer.