Møteplan

2019

Arbeidsutvalget Nettverkssamling, Kulturutvalg og Kulturskolenettverk
16. januar, Bodø 26. - 27. februar, Saltdal
24. april, Bodø 12. - 13. november, Fauske
28. august, Bodø
9. oktober, Bodø
       
Kulturutvalget Årsmøte
27. februar, Saltdal 6. juni, Steigen
15. mai, Bodø
13. november, Fauske