Nyheter

10 år med kultursamarbeid

Bilde fra "Du-E" prosjektet i Rognan barnehage

Bilde fra "Du-E" prosjektet i Rognan barnehage

Nå er det over 10 år siden Salten Kultursamarbeid startet og det er på tide å mimre litt. Hva har disse årene gitt oss i Salten?

I løpet av årene med samarbeidet har vi fått mye ny kunnskap og gjort oss mange erfaringer. Vi har utviklet oss, bygget gode nettverk og sist men ikke minst har vi skapt mange gode opplevelser for befolkningen i Salten.

Om Salten Kultursamarbeid
Salten kultursamarbeid har siden 2008 ledet fellesprosjekter innenfor kultur på vegne av Salten kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi jobber med utvikling og legger til rette for kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere fra alle kommunene i Salten. Vi samarbeider også med andre kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Til daglig jobber det en faglig leder i kultursamarbeidet. Sammen med medlemskommunene jobber lederen for å skape ett levende kulturelt samarbeid for alle som bor og virker i Salten.

-Det har vært utrolig artig å se tilbake på disse ti årene og alt vi har fått til sammen med medlemskommunene, sier faglig leder Hege Klette. Nå retter vi blikket fremover og i løpet av våren utarbeides det ny strategi for samarbeidet.