Nyheter

Velkommen til nye lokaler

Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd og Salten regionråd har flyttet til nye permanente lokaler i 1. etasje, Sjøgata 27 i Bodø.

Vi ønsker nye og gamle samarbeidspartnere velkommen til våre nye lokaler.