Nyheter

Bli med på Pensjonistrevy!

Teater

Gjennom Den kulturelle spaserstokken har Salten Kultursamarbeid mottatt et tilskudd på kroner 135 000 for å gjennomføre «Pensjonistrevy» i Salten 2015. Arbeidet med å rekruttere deltakere til lokale grupper er nå startet.

Om kommunene lykkes i rekrutteringsarbeidet vil vi søke sceneinstruktørordningen om bistand til å gjennomføre prosjektet. Tanken er å arrangere workshops for revygruppene til høsten. Workshopene skal resultere i innslag fra hver kommune. Disse settes så sammen til en eller to forestillinger som sendes ut på turne i kommunene. Produksjonen vil bestå av lokale skuespillere, sceneinstruktør, produsent og musikk.

Målet er at dette skal aktivisere og engasjere pensjonister både i selve produksjonen og som publikum. Og kanskje vil dette starte en aktivitet som fortsetter lenge etter forestillingene er avsluttet.

Påmeldingsfrist er 1. april.

Kommune Kontaktperson
Beiarn:  Janne Berntsen, telefon: 75 56 90 34/ 911 94 961, janne.berntsen@beiarn.kommune.no 
Fauske: Stig Løvseth, telefon: 909 26 516, stig.lovseth@fauske.kommune.no 
Gildeskål: 

Inger Fagervik, telefon 75 76 06 19, faging@gildeskal.kommune.no
Heidi Bakke, telefon 75 76 06 61, bakhei@gildeskal.kommune.no

Hamarøy: Renee Sabine Pedersen, telefon: 970 35 478, rsp@hamaroy.kommune.no 
Meløy:  Bente Margit Sørgård, telefon: 75 71 07 94, Bente.Sorgard@meloy.kommune.no 
Saltdal:  Venter kontaktinformasjon
Steigen: Venter kontaktinformasjon
Sørfold: Bente Braaten, telefon 75 68 53 33/975 30 437, kultur@sorfold.kommune.no.