Nyheter

Pensjonistrevy i Salten avlyses

Salten kommunen har de siste månedene forsøkt å rekruttere deltakere til Pensjonistrevy. Da fristen for påmelding gikk ut 1. april var det bare 2 kommuner som hadde mer enn en registrert deltaker.

På grunn av manglende interesse avslutter Salten Kultursamarbeid arbeidet med Pensjonistrevy i Salten. Midlene vil søkes omdisponert til en annen produksjon i regi av spaserstokken.

Meløy har lykkes godt i rekrutteringen i sin kommune og har allerede hatt møte med sin revygruppe. Kommunen vil se hvordan de kan støtte opp om denne aktiviteten lokalt. Vi ønsker dem lykke til og gleder oss til fremtidige produksjoner!