Nyheter

Nettverkssamling til inspirasjon

Salten Kultursamarbeid

Tirsdag og onsdag i forrige uke møttes alle kulturlederne i Salten for å definere nye felles prosjekter for Salten Kultursamarbeid.

Salten kultursamarbeid er et fast tiltak under Salten Regionråd og alle kommunene i Salten er medlemmer. Formålet med Kultursamarbeidet er at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Det er vårt ønske at dette samarbeidet skal gi kommunene økt kompetanse, større mangfold, mer - og bedre kultur for de ressursene de har til rådighet.

Ideene fra denne samlingen skal nå settes sammen til en rapport som vil danne grunnlag for fremtidige prosjekter i regi av Kultursamarbeidet.

- Det har vært utrolig spennende å høre på alle ideene som kom opp. Her var det mange dyktige folk samlet. De har inspirert meg til å jobbe for å få flere av ideene realisert i fremtiden, sier Hege Næss Klette, prosjektleder for Salten Kultursamarbeid.