Nyheter

Kulturindeks 2015 er klar

Steigen 2007

Den kulturelle knaggen, Steigen

Hvert år lager Telemarksforsking en oversikt over kulturtilbudene og kulturaktivitetene i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen rangerer alle de 428 kommunene i Norge etter ti ulike kulturbaserte kriterier. Den 1. desember ble årets oversikt offentliggjort.

I denne årlige «temperaturmålingen» av kulturnivået i Norge blir kommunene rangert og målt (per innbygger) i ti kategorier: kunstnere, kulturarbeidere, museumstilbud, konserter, kino, bibliotek, scenekunst, kulturskole pluss den kulturelle skolesekken, sentrale tildelinger og frivillighet.

Best
For fjerde år på rad er Røros kåret til den beste kulturkommunen i landet. - De har mange konserter av en viss størrelse, en rekke kulturarbeidere samt tiltak som sentrale myndigheter finner støtteverdige, sier forsker Gunn Kristin Aasen Leikvoll fra Telemarksforsking i en kommentar til NRK i dag.

Kommunene i Salten
Bodø kommune kom best ut av kommunene i Salten. De havnet på en 53. plass, tett etterfulgt av Hamarøy på 58. plass og Steigen på 65. plass. Bodø kommune gjorde det spesielt godt innenfor kategorien «konserter» hvor de endte på en 12. plass. Hamarøy markerte seg med en sterk 1. plass i kategorien «museum». Noe Hamsunsenteret har en stor del av æren for.

Under kategorien «Barn og unge» utmerket Steigen seg innenfor flere områder. En 3. plass på «den kulturelle skolesekken» (DKS) hvor de scorer godt på tilbud og den kunstneriske bredden. De oppnådde også en 15. plass innenfor «kulturskole». I kategorien «frivillighet» oppnådde kommunen en 17. plass noe den sterke korpsbevegelsen i kommunen bidro positivt til.

-Det virker som det tette samarbeidet mellom kulturskolen og korpsbevegelsen fungerer veldig bra i Steigen. Ikke alle kommuner kan skilte med korps som Steigens Glade Musikanter med over 90 medlemmer, sier Hege Næss Klette prosjektleder i Salten Kultursamarbeid.

Også Fauske kommune var å finne på listen over de 20 beste DKS kommunene. Med sin 10. plass hadde de en fin stigning fra fjorårets 15. plass. - Å få så god rangering er flott etter mangeårig hardt arbeid med DKS i Fauske kommune, sier kultursjef Stig Løvseth på kommunens nettsider i dag. Det viser at enhetstankegangen vi har i Fauske kommune på dette området gir effekter.

Beiarn hadde det største DKS besøket, men var ikke å finne på topp 20. listen. Kommunen hadde et stort tilbud, men bredden var svakere enn i kommunene på topp 20.

Ingen av kommunene var blant de 20. beste innenfor «sentrale tildelinger». - Det kan ha flere årsaken, sier Hege Klette i kultursamarbeidet. Søkerkompetanse er viktig, men det er også viktig å ha tid til å tenke utvikling - og ha mennesker til å gjennomføre prosjekter. Det er jo ofte slik at aktivitet avler aktivitet.

Kulturindeksen viste en negativ utvikling i kommunene Saltdal, Meløy og Sørfold.

KOMMUNE 2014 2015
Bodø 36 53
Steigen 76 65
Saltdal 103 272
Sørfold 106 180
Hamarøy 113 58
Beiarn  128 94
Fauske  135 108
Meløy 250 310
Gildeskål 267 249


Nordland fylke kom på 11 plass av totalt 19 fylker. Det er en plass ned fra forrige års måling.

Dårligst
På bunnen av listen er Råde kommune i Østfold. Fjorårets sisteplass, Rødøy kommune i Nordland, havner i år på en 415. plass.

Les mer om dette i Norsk kulturindeks 2015.