Nyheter

Story Starter i Salten

Story Starter ved Røkland skole

Story Starter ved Røkland skole. Foto av Sverre Breivik

Salten Kultursamarbeid og bibliotekene i de ni Salten kommunene har med støtte fra Nasjonalbiblioteket gjennomført Story Starter, et prosjekt som har introdusert et nytt digitalt verktøy - og en ny metode for historiefortelling i bibliotekene.

His­to­rier har alltid vært brukt som en måte å for­stå ver­den på. His­to­rier sier noe om hvem vi er og hvem de andre er. Historier hjel­per oss å se ting i perspektiv og gjøre selv de aller største - eller mest dramatiske hendelser håndgripelige.

Målet med prosjektet har vært å gi barn og unge i aldersgruppen 6 – 16 år mulighet til å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid, gi nye digitale tilbud -og tilføre ny kompetanse i bibliotekene.

Gjennom prosjektet har bibliotekene fått Story Starter, et nytt digitalt verktøy fra First Scandinavia, som på en morsom måte har inspirert barn til kreativ tenkning, digital læring, samarbeid og problemløsing gjennom å lage sine egne fortellinger. Med Story Starter fulgte også IPads med programmet Story Visualizer hvor barna kunne kombinere ord og bilder i en tegneserie for å dokumentere sine Story Starter-historier.

Gjennomføring
Alle skolene i Salten var invitert til å være med på prosjektet. Det hele startet med felles opplæring for bibliotekansatte og lærere på Fauske bibliotek i november 2015. Totalt 49 personer fra Saltens bibliotek og lærere fra 15 ulike skoler deltok på kurset.

De bibliotekansatte i hver kommune var etter kurset ansvarlige for å bygge opp tilbudet i sitt bibliotek. Lærerne og de bibliotekansatte samarbeidet om opplæringen i bibliotekene. De ansatte fungerte også som inspiratorer, informatører, veiledere og sørget for utlån av utstyr.

Totalt 19 skoler og ca. 500 elever har vært involvert i prosjektperioden fra høsten 2015 til høsten 2016.

Veien videre
Etter mange positive opplevelser fortsetter bibliotekene å jobbe med Story Starter.

Prosjektleder har mottatt tegneseriene fra bibliotekene. Disse tegneseriene vil distribueres og settes sammen til en utstilling som henges opp i hvert bibliotek over nyåret.

Nå som prosjektperioden er over har flere skoler ytret ønske om å fortsette samarbeidet. Bibliotekene ønsker også å få inn nye skoler og tilby Story Starter til andre grupper i befolkningen.

Erfaringer
Prosjektet har lyktes godt med sine målsettinger. Story Starter verktøyet fungerte bra til formålet. Det var enkelt i bruk, artig, lærerikt og inspirerte. Også for dem som har vanskelig for å jobbe med historiefortelling. Prosjektet har styrker samarbeidet mellom bibliotek og skole.  Det har også gitt bibliotekene og lærerne ny digital kompetanse. De involverte lærerne, bibliotekansatte og elevene har vært godt fornøyde.

Les mer om prosjektet i rapporten.