Nyheter

Kultursamarbeidet på Facebook

Wicked Crew, Dans Fauske Fotograf: Martin Losvik

Salten Kultursamarbeid starter det nye året med å bli smart på nett. Kort fortalt innebærer dette at vi fra og med 3. januar 2017 er å finne under eget navn på Facebook.

Salten Kultursamarbeid har tidligere benyttet Salten Regionråds Facebookside til å formidle nytt fra kultursamarbeidet. Bakgrunnen for at vi nå har opprettet egen side er at dagens praksis ikke fungerer godt nok i forhold til våre målsettinger.

Hvorfor ny Facebookside
Vi ønsker å bli enda bedre til å dele informasjon om våre fellesprosjekter, arrangementer og det arbeidet vi gjør. Vi vil legger bedre til rette for kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling innenfor kulturfeltet i Salten. Vi ønsker å fremme samarbeid med andre kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og sist men ikke minst ønsker vi en tettere dialog med Saltens befolkning i fremtiden.

På vår nye side vil dere finne ukentlige oppdateringer fra kultursamarbeidet og annet relevant kulturstoff.

Vi ønsker dere velkommen til vår nye Facebookside med et tilbakeblikk fra Salten Idrettsgalla 2016.