Nyheter

Innspill til videre utvikling av kunstarenaer

Fra utstillingen "Mitt landskap"

Har du synspunkt på hvordan Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) kan bistå med kompetanseheving og rådgivning i forhold til kunst arenaer i Salten?

Til helgen har SKINN årsmøte og fagseminar i Tromsø hvor de ønsker å ha spesielt fokus på videre utvikling av lokale kunstarenaer i Nord-Norge. Prosjektleder i Salten Kultursamarbeid ønsker i den forbindelse innspill og kommentarer fra kunstaktører i Salten.

Send dine kommentarer på e-post til oss.