Nyheter

Kulturstatistikk 2016 er klar

Statistisk Sentralbyrå har siden 1975 presentert årlige tall gjennom publikasjonen «Kulturstatistikk». Formålet med publikasjonen er å beskrive -og gi en samlet oversikt over den tilgjengelige statistikken for ulike kulturområder i Norge.

Kulturstatistikken for 2016 gir deg gjennom tekst, figurer og tabeller et hovedbilde av ulike kulturområder. Tall for offentlige utgifter, informasjon om sysselsetting og foretaksdemografi i kulturnæring samt oversikt over deltakelse i ulike kulturelle aktiviteter.

Noen sentrale funn:

  • De kommunale utgiftene til kultur var på 11,3 milliarder kroner i 2016.
  • 2,6 prosent av de sysselsatte Norge hadde hovedjobben sin i kulturell og kreativ næring. Over halvparten av disse bor i de største byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.
  • Musikkformål var det største hovedområdet, og utgjorde 40 prosent av Kulturfondets 885,3 millioner. Billedkunstnere mottok flest stipend.
  • Det var totalt 11,2 millioner besøk i museene i Norge. Det er en økning på 400 000 fra 2015.
  • Det var en nedgang på 539 000 utlån av bøker og andre medium fra folkebibliotekene til 22,2 millioner. Totalt utlån av bøker utgjorde i gjennomsnitt 3,2 bøker per innbygger i 2016.
  • Stadig flere leser aviser digitalt. I 2016 leste 56 prosent av befolkninga nettavis en gjennomsnittsdag, mens 39 prosent leste papiraviser.
  • I alt var det 13,1 millioner besøk på kino i 2016. Det er økning på om lag 1 million fra året før. Bygdekinoene opplevde en økning på ca. 25 %
  • Radiolyttingen holder seg stabil mens vanlig lineær tv-seing har hatt en nedgang fra 85 prosent på begynnelsen av 2000-talet til 67 prosent på en gjennomsnittsdag i 2016.
  • Antall idrettslag har gått noe ned mens eksisterende idrettsanlegg i drift har økt med 500 det siste året til 56 000.


Les om flere funn i Kulturstatistikken