Nyheter

Kulturutvalgsmøte i Bodø

Skulpturlandskap Nordland, Bodø

Skulpturlandskap Nordland, Bodø

Onsdag 21. november hadde Kulturutvalget møte i Bodø.

Sakene som ble behandlet var:

KU-SAK 1/18      Referat fra forrige møte
KU-SAK 2/18      Status prosjekter
KU-SAK 3/18      Budsjett 2019
KU-SAK 4/18      Arbeidsprogram 2019
KU-SAK 5/18      Møteplan 2019
KU-SAK 6/18      Regnskap per oktober

Du finner både saksfremlegg og referat på våre nettsider.