Nyheter

Kulturutvalgsmøte i Bodø

Onsdag 15. mai var det møte i Salten kultursamarbeids kulturutvalg.

Sakene som ble behandlet var:

KU-SAK 6/19      Referat fra forrige møte
KU-SAK 7/19      Status prosjekter
KU-SAK 8/19      Årsmelding 2018
KU-SAK 9/19      Regnskap 2018
KU-SAK 10/19    Arbeidsprogram for 2020
KU-SAK 11/19    Budsjett for 2020
KU-SAK 12/19    Fastsettelse av kommunal kontingent 2020
KU-SAK 13/19    Ny strategiplan – Salten kultursamarbeid 2020 – 2024
KU-SAK 14/19    Nye vedtekter – Salten kultursamarbeid
KU-SAK 15/19    Kulturell Vandring

Du finner både saksfremlegg og referat på våre nettsider.