Nyheter

European Year of Cultural Heritage 2018

Colosseum

I 2018 vil det bli aktiviteter og initiativ over hele Europa for å få folk interessert og involvert i kulturarv. Norske aktører kan også søke om å være med.

“Cultural heritage is not only a legacy from the past, but a resource for the future – don’t forget to look to the future!”

Kulturrådet vil i løpet av høsten utlyse midler til norske kulturarv prosjekter. Kulturarv inkluderer både materiell og immateriell kulturarv. Prosjektene det søkes om må ha ganske lik struktur som små internasjonale samarbeidsprosjekt i EU, dvs. minst 3 samarbeidspartnere fra 3 forskjellige land og 2 års implementeringsperiode. EU ønsker at prosjektene skal reflektere kulturarv i samtiden. Søknadsfrist vil være siste kvartal 2017 og implementeringsperioden skal etter planen starte i juni 2018.

Målsettingen for kulturarv året er å:
* oppmuntre folk til å utforske Europas rike og mangfoldige kulturarv.
* feire, forstå og beskytte dens unike verdi.
* reflektere over plassen kulturarv har i våre liv.

Ved å fremheve betydningen av kulturarv i 2018 vil EU legge vekt på:
* hvordan den bygger sterkere samfunn
* hvordan den skaper arbeidsplasser og velstand
* dens betydning for vårt forhold til resten av verden
* hva kan gjøres for å beskytte den

Les mer om kulturarv året her og abonner på nyhetsbrev.