Nyheter

Filmskapere turnerer Salten

I løpet av høsten vil Tord Theodor Olsen og Torfinn Iversen undervise i kunsten å skape film for lærere og elever i Saltens 10. klasser.

Dette markerer starten for Filmfest Salten 2018 - 2019, hvor hensikten er å stimulere filminteressen ved å gi unge i Salten et kritisk og skapende forhold til film. Rundt 1000 elever vil få besøk av filmskaperne på denne turneen i regi av Salten Kultursamarbeid og «Den kulturelle skolesekken» (DKS). Filmfest Salten er et årlig samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø, Nordland Fylkeskommune, IRIS Salten og kommunene i Salten. I år er også Rødøy med som ny medlemskommune i Salten kultursamarbeid.

Filmfesten er blitt en populær og viktig regional møteplass som bidrar til å trigge ungdoms interesse for film og motiverer til å bruke film som medium. Dette er et viktig bidrag til regionens breddesatsning innenfor filmskaping.


- Det er alltid spennende å se hvordan ungdommene bruker film som medium, sier Hege Klette, prosjektleder i Salten Kultursamarbeid. Hver filmfest kan vi glede oss over de flotte bidragene ungdommene har produsert. Kanskje finner vi noen av disse ungdommene igjen i den nasjonale eller internasjonale filmbransjen om noen år?

Filmproduksjon
Etter filmskaperturneen vil filmlærerne ved den enkelte skole veilede elevene i filmproduksjon. Utstyr kan lånes slik at alle elevene får være med å produsere film fra idé til ferdig produkt. Skolene sender de beste filmene i hver kategori til juryering. Av disse blir ca. 50 plukket ut til å være med i konkurransen om de gjeve prisene.  For å stimulere ungdom til å tenke på miljøet har IRIS fått sin egen Miljøpris.  Alle de nominerte filmene er i tillegg med å konkurrere om Folkets pris. Hvert år blir det laget ca. 250 filmer i dette prosjektet.

Filmgalla
Som avslutning på DKS-prosjektet arrangeres det i april 2019 en stor filmgalla ala Oscarutdelingen i Bodø. Her kommer alle tiendeklassingene i Salten med sine filmlærere. Før gallaen vises det en norsk film i Fram Kino hvor skuespillere og regissører er til stede for å snakke med ungdommen. Til selve gallaen kommer det også inviterte gjester og prisutdelere fra filmmiljøet, kulturlivet, kommuneadministrasjon og lokalpolitikken. Vinnerfilmene vises på storskjerm og det er kulturelle innslag av ungdom fra Salten og nasjonale artister mellom prisutdelingene. Per Sundnes er vår faste konferansier.