Nyheter

Klart for «Du-E» kunstprosjekt

Salten Kultursamarbeid jobber for tiden med et prosjekt som skal bidra til at Salten oppleves som et fredelig sted å være. I løpet av våren 2018 vil ni kunstnere gjennomføre sine fredsprosjekt i hver sin barnehage i Salten. Fredsprosjektene er en del av prosjekt «Du-E» hvor vi skal feire og reflektere over fred som tema, med visuell kunst som virkemiddel.

Hva er prosjekt «Du-E»?
«Du-E» er et visuelt kunstprosjekt for Saltens barnehager hvor hensikten er å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer med kunst som virkemiddel.

Totalt ni kunstnere og ni barnehager, en barnehage fra hver Salten kommune, deltar i prosjektet. Kunstnerne representerer ulike uttrykk og har alle bosted i Nordland. Ett av målene med prosjektet er å stimulere til et tettere samarbeid mellom barnehagene og kunstnere også etter prosjektets slutt.

Kommune Barnehage Kunstner
Beiarn Beiarn Barnehage Marianne Bjørnmyr
Bodø Bjerkhaug Barnehage Vibeke Steinsholm
Fauske Valnesfjord barnehage Lilli Kanck
Gildeskål Inndyr barnehage Ane Øverås
Hamarøy Innhavet oppvekstsenter avd. barnehagen Cathinka Mæhlum
Meløy Reipå barnehage Anne Grete Coldevin
Saltdal Rognan barnehage Rita Maryon Lindberg
Steigen Steigenbarnehagen Engeløya Eva Bakkeslett
Sørfold Straumen barnehage Vebjørg Hagene Thoe


Gjennom «Du-E» ønsker vi å utvikle barns toleranse for et mangfoldig samfunn, la barna få uttrykke sine tanker/følelser om fred og gi dem mulighet til å utforske -og lære gjennom bruk av estetiske fag. Kompetanseheving av de ansatte i barnehagene står også sentralt i prosjektet som støtter opp om rammeplanen for barnehager.

-Vi ønsker å være med å bidra til økt status for barnekunst og styrke kunstproduksjon - og kunstformidling til barn og unge, sier prosjektleder Hege Klette fra Salten Kultursamarbeid. Vi er godt fornøyd med å ha fått denne muligheten til å teste ut en Kulturell barnehagesekk i Salten.

Gjennomføring i barnehage
Prosjektet vil gjennomføres i barnehagene første halvår av 2018.  Det starter med en felles samling 7. februar hvor kunstnerne skal fortelle de ansatte i barnehagene om sine prosjekt. Hver barnehage får to besøk hvor kunstneren, i samarbeid med de voksne i barnehagen, engasjerer barna i å benytte visuell kunst som uttrykksform. Barnehagene vil gjennom hele prosjektperioden jobbe med fred som tema. Vi har også inngått samarbeid med Nobels Fredssenter som utsteder deltakerbevis til barnehagene, gir barna medlemskort og utformer pedagogiske opplegg som kan benyttes i forlengelse av prosjektet.

Fellesutstilling på Norsk Luftfartsmuseum
Prosjektet avsluttes med en felles utstilling på Norsk Luftfartsmuseum. Det vil bli en høytidelig åpning i anledning frigjøringsdagen 8. mai 2018. Barnas «stemmer» om fred vil være tilgjengelig for publikum til ut på sommeren.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha engasjert dyktige kunstnere som har gode evner til å formidle og ha dialog med barna. Vi tror disse kunstnermøtene blir en flott og lærerik opplevelse for alle involverte. Jeg gleder med til å se utstillingen på Luftfartsmuseet hvor barnas tanker og følelser om fred er materialisert gjennom kunsten, avslutter prosjektleder.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Regionalt næringsfond og Regionalt kompetanseutviklingskontor Salten.