Nyheter

Kulturmøte på Fauske

Reza Hussaini, foto av Magna Sofie Neuberg, UKM Nordland

Hvert år arrangerer Salten kultursamarbeidet to samlinger for kulturlederne i Salten. I november ble årets andre samling arrangert på Fauske.

Hensikten med samlingene er å legge til rette for utvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere fra alle kommunene i Salten.

Blant kultursamarbeidets viktige oppgaver ligger prosjektledelse på vegne av medlemskommunene og samarbeid med kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kunnskap om ulike institusjoner, aktuelle samarbeidspartnere, samt å orientere oss om "hva som skjer" står derfor sentralt. Denne gang hadde vi invitert sceneinstruktørene fra Nordland Fylkeskommune, Kulturnatta - Bodø 2016, UpNorth festivalen og Kreativt Gjenbrukssenter for å fortelle om deres arbeid. I tillegg ble det gjennomgang av status for egne prosjekter og Kulturhovedstad 2024, oppdateringene fra hver kommune og interessante erfaringer fra Glimma i Hamarøy og Arctic Race. Neste års kanskje viktigste oppgave, Kulturutredning Salten, ble viet ekstra oppmerksomhet. Kultursamarbeidet skal i løpet av 2017 kartlegge kulturforvaltningen og kulturutviklingen i Saltens kommuner i den hensikt å kunne gi et godt kulturtilbud til sine innbyggere også i fremtiden.

Det hele ble blåst i gang av Reza Hussaini, en flyktning som kom fra Midtøsten til Røsvika i 2015. Han rappet to melodier på Dari som han har laget sammen med Andreas Kopland Berger i Sørfold Kulturskole. Låtene han presenterte handlet om det anspente forholdet mellom folkegrupper - i dette tilfellet hvordan iranere ser ned på afghanere. Reza deltok på UKM i Sørfold etter bare tre måneder i Norge og ble sendt videre til fylkesfinalen i Bodø. Dette ble en sterk og flott start på samlingen for deltakerne.

Neste nettverkssamling arrangeres i Sørfold 8. – 9. mai 2017.