Nyheter

Nettverkssamling i Bodø

Foto: Skulpturlandskap Nordland

Den 6. – 7. november arrangerer Salten Kultursamarbeid årets andre nettverkssamling for kulturledere fra alle kommunene i Salten.

Samlingen er den andre av sitt slag i år. Hensikten med samlingene er å legge til rette for utvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere, kulturskolerektorer og kultursamarbeidets kulturutvalg.

Agenda
Den blir flere internasjonale tema på denne samlingen. Kulturrådet kommer for å fortelle om nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger. Med seg har de Nordisk Informasjonskontor Norge som skal orientere om Nordiske støtteordninger. Kultursjef i Bodø, Arne Vinje, vil orientere om søknadsprosessen rundt Europeisk Kulturhovedstad 2024.

Det blir også informasjon om regionale satsinger. Se kunst i Nord-Norge (SKINN) vil fortelle om sitt kompetanseprogram, Nordland fylkeskommune om UKM og Arena for sceneproduksjon – og Unge Stormen om sin filmsatsing for Salten. Bodø i vinden vil gjøre oss bedre i digital markedsføring og vi får også en spennende introduksjon til improteater av Sceneinstruktørordningen i Nordland.

Et viktig punkt på agendaen er dialogen rundt Salten Kultursamarbeid nye strategi for 2018 – 2022.

Send inn dine innspill til ny strategi

Møter i samarbeidet
I tilknytning til nettverkssamlingen arrangeres det møter i kulturskolenettverket og i Kultursamarbeidets kulturutvalg.

Lurer du på hva kulturutvalget skal behandle denne gang?