Nyheter

Nettverkssamling på Fauske

Fauske Hotell

Den 12. - 13. november arrangerer Salten Kultursamarbeid nettverkssamling på Fauske Hotell.

Årlig arranger Salten Kultursamarbeid samlinger for nettverket bestående av kulturledere, kulturskolerektorer og sitt styre fra Salten. Hensikten med samlingene er utvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

På denne samlingen er Europeisk kulturhovedstad, hvordan kulturrådet jobber med museum og utvikling, samt kulturskolen for fremtiden noen av temaene som blir tatt opp. 

I forbindelse med samlingen holdes det også møter i kulturskolenettverket og sceneinstruktørordningen for indre Salten. Styrets planlagte møte er avlyst som følge av lav deltakelse da nye medlemmer skal velges i kommunene.

Les hele programmet for samlingen her.