Nyheter

Styremøte 19. februar

Nyholmen Skanse, Bodø

Nyholmen Skanse. Foto: Leon-Karlsen-Johannessen

Onsdag 19. februar er det konstituerende møte for Salten kultursamarbeids styre i Salten regionråds lokaler i Bodø.

Sakene som skal behandles er:

STYRE-SAK 1/20            Konstituering av møtet
STYRE-SAK 2/20            Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
STYRE-SAK 3/20            Referat fra forrige møte
STYRE-SAK 4/20            Foreløpig regnskap 2019
STYRE-SAK 5/20            Budsjett 2020
STYRE-SAK 6/20            Arbeidsprogram 2020
STYRE-SAK 7/20            Status prosjekter
STYRE-SAK 8/20            Møteplan 2020
STYRE-SAK 9/20            Europeisk kulturhovedstad 2024
STYRE-SAK 10/20          Mulig EØS-prosjekt Polen
STYRE-SAK 11/20          Orienteringssak – Kulturskolenettverket

Du finner både saksfremlegg og referat fra tidligere møter på våre nettsider.