Nyheter

Vil du turnere Salten?

Er du musiker, forfatter, kunstner eller formidler, med ønske om å nå et eldre publikum? Hvert år arrangerer Salten kultursamarbeid turneer for Den kulturelle spaserstokken i Salten.

Tildeling av midler
Nordland fylkeskommune tildeler årlig midler til spaserstokken. Hver kommune mottar et grunnbeløp på 20 000 pluss et tillegg for antall innbyggere over 67 år. Det betyr at Salten Kultursamarbeid, gjennom kommunene, disponerer 271 000 til spaserstokken i 2020. Målsettingen er å få 3 turneer av 10 – 11 forestillinger for disse midlene.

Formålet med ordningen
Spaserstokkens formål er å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på regionalt nivå.

Oppfordrer til å melde interesse
De siste årene har tildelingene vært kjent tidligere enn tidligere. Det gjør at vi i år ønsker å invitere kulturaktører til å melde sin interesse. Det vil bli foretatt en vurdering av innsendte tilbud ut fra formålet med ordningen, relevans for målgruppen og sammensetning av turneer. Frist for å melde interesse er 15. oktober.

Meld din interesse til faglig leder Hege Næss Klette

Arbeidet med neste års turneer starter i måneskiftet oktober/november. Kultursamarbeidets arbeidsutvalg fungerer som programråd i prosessen.