Nyheter

Møte i kulturutvalget

Norsk luftfartsmuseum

Norsk luftfartsmuseum. Foto Tommy Andreassen

Tirsdag 7. mars møtes Salten Kultursamarbeids kulturutvalg på Luftfarsmuseet i Bodø.

Kulturutvalget samles 3 ganger i året og er ansvarlig for samarbeidets virksomhet mellom årsmøtene. Her løses oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. Kulturutvalgets står økonomisk ansvarlig og leder driften av samarbeidet.

På møtet 7. mars blir det blant annet gjennomgang av årsregnskapet, facebooks-strategien og planene for kulturutredningen Telemarksforskning skal gjennomføre. Det blir også en omvisning i museets nye utstilling «Vi flyr! En reise gjennom norsk luftfartshistorie» som åpnet fredag 16. desember 2016.

Du kan lese mer i sakspapirene.