Nyheter

Nettverksmøte på Kobbelv

Hvert år arrangerer Salten kultursamarbeidet to samlinger for kulturlederne i Salten. I mai ble årets første samling arrangert på Kobbelv.

Hensikten med samlingene er å legge til rette for utvikling, kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i nettverket bestående av kulturledere fra alle kommunene i Salten.

Kultursamarbeidet
Blant kultursamarbeidets viktige oppgaver ligger prosjektledelse på vegne av medlemskommunene og samarbeid med kulturinstitusjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kunnskap om ulike institusjoner, aktuelle samarbeidspartnere, samt å orientere oss om "hva som skjer" står derfor sentralt.

Samlingen
På samlingen fikk vi blant annet besøk av Telemarksforskning. De la frem "Kulturutredning for Salten". En utredning kultursamarbeidet har fått gjennomført for kommunene. Nordlandsmuseet kom for å fortelle om grenselosene og krigsminnene i Sørfold. KS kjørte medlemsdialogen "Kultur for fremtida" og festivalleder Ørjan Strand fra "Gata" fortalte om den nye festivalen på Fauske. Fra Saltdal kom Trine Kristensen og Øivind Holthe for å fortelle om den nye linjen Saltdal videregående jobber med innenfor Lyd, lys og sceneteknikk. I tillegg ble det gjennomgang av status i kommunene og kultursamarbeidets prosjekter.

Kunstnerisk innslag
Pål-Are Bakksjø tok turen innom for å gi oss et kunstnerisk innslag. Han er plateaktuell og turnerer i disse dager for kultursamarbeidet i Den kulturelle spaserstokken.

- Pål-Are ga oss en flott -og aktuell start på dagen da han fremførte "Kompedansen" for nettverket. Han er en dyktig musiker og en fantastisk formidler, sier Hege Klette, prosjektleder for Salten kultursamarbeid. De eldre i Salten kan glede seg til gratiskonsertene i spaserstokken denne uken.

Neste nettverkssamling arrangeres i Bodø 6. - 7. november 2017.