Referat

Referat møter Salten Kultursamarbeid

Her finner du alle referat fra våre møter.

År Dato Sted Møte
2021 5. mai Teams Styremøte
2020 18. november Teams Styremøte
2020 28. mai E-post møte Styremøte
2020 13. mai Teams Styremøte
2020 19. februar Bodø Styremøte
2019 6. juni Steigen Årsmøte
2019 15. mai Bodø Kulturutvalget
2019 27. februar Rognan Kulturutvalget
2018 21 november Bodø Kulturutvalget
2017 7. november Bodø Kulturutvalget
2017 8. juni Støtt  Årsmøte
2017 9. mai Kobbelv Kulturutvalget
2017 7. mars Bodø Kulturutvalget
2016 15. november Fauske Kulturutvalget
2016 2. juni Hamarøy Årsmøte
2016 10. mai Saltdal Kulturutvalget
2016 29. februar Bodø Kulturutvalget
2015 4. juni Saltstraumen Årmøte
2015 20. mai Saltstraumen Kulturutvalget
2015 12. februar Bodø Kulturutvalget
2014 6. juni Beiarn Årsmøte
2014 24. november Bodø Kulturutvalget
2013 22. mai Beiarn Kulturutvalget
2013 13. september Bodø Kulturutvalget
2012 12. april Bodø Kulturutvalget
2012 22. mai Meløy Kulturutvalget
2012 18. september Bodø Kulturutvalget
2012 20. november Fauske Kulturutvalget
2011 27. mai Hamarøy Kulturutvalget
2011 21. september Saltstraumen Kulturutvalget
2011 22. november Kobbelv Kulturutvalget
2010 4. mai Krokholmen Kulturutvalget
2010 24. september Steigen Kulturutvalget
2010 30. november Bodø Kulturutvalget
2009 27. januar Fauske Kulturutvalget
2009 12. mai Rognan Kulturutvalget
2009 17. november Ørnes Kulturutvalget
2008 21. mai Fauske Kulturutvalget
2008 9. september Beiarn Kulturutvalget
2008 13. november Bodø Kulturutvalget