Den kulturelle spaserstokken

Den Kulturelle Spaserstokken skal legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

Midlene skal hovedsakelig benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken. Gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt eller regionalt nivå.

Salten Kultursamarbeid har ansvaret for samproduksjon av Den kulturelle spaserstokken for de ni Saltenkommunene Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy. 

Les mer om tidligere produksjoner i årsrapportene under.

2020 Årsrapport

2019 Årsrapport

2018 Årsrapport

2017 Årsrapport

2016 Årsrapport

2015 Årsrapport

2014 Årsrapport

2013 Årsrapport

2012 Årsrapport

2011 Årsrapport

2010 Årsrapport

2009 Årsrapport