StoryStarter - Digital Historiefortelling

Oppstart StoryStarter

Bibliotekene i Salten og Salten Kultursamarbeid har invitert lærere og elever til å delta på Story Starter, et bibliotekprosjekt som benytter undervisningsverktøy utviklet av First Scandinavia. Prosjektet er støttet fra Nasjonalbiblioteket og målet er å gi barn i aldersgruppen 6 – 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Historier har alltid vært brukt som en måte å forstå verden på. Historier sier noe om hvem vi er - og hvem de andre er. De hjelper oss å se ting i perspektiv og gjøre selv de aller største eller mest dramatiske hendelser håndgripelige.

Story Starter
Mange barn og unge leser flytende, men synes det er vanskelig å skrive. StoryStarter er et nytt kreativt undervisningsverktøy som engasjerer og motiverer barn til å bruke fantasien for å utvikle og skape historier, personer og handlinger. Historiene kan dokumenteres i ord og bilder ved hjelp av Story Visualizer. Programvaren har et enkelt grafisk brukergrensesnitt som gjør det lett for barna å lage flotte historier for utskrift, eller for å dele med andre. Barna utvikler ferdigheter i norsk, og i kreativ og kritisk tenking mens de jobber.

Mål
Gjennom dette prosjektet ønsker bibliotekene å gi barn og unge nye, digitale kulturtilbud i biblioteket. Bibliotekene har også et ønske om tettere samarbeid med skolene. Det var derfor naturlig å invitere lærere fra hele Salten til å være med på kurs i StoryStarter.

Opplæringen
I november 2015 er lærere og bibliotekansatte fra hele Salten invitert til kurs på Fauske Bibliotek. Etter nyttår 2016 inviteres lærerne med elever til biblioteket i sin kommune hvor de, sammen med de bibliotekansatte, tar i bruk undervisningsverktøy og IPads til StoryStarter.

Etter prosjektet er avsluttet vil bibliotekene tilby dette også til andre grupper i befolkningen.

Les mer om prosjektet i prosjektbeskrivelsen.