Tidligere prosjekter

Skriveglede

Skriveglede ble arrangert som et samarbeidsprosjekt mellom de ni kommunene i Salten. Prosjektet hadde som hovedmål at barn og unge i Salten skulle få et aktivt og positivt forhold til kreativ skriving.

Kulturskolene, bibliotekene og enkelte skoler i Salten var medvirkende i prosjektet.

Prosjektledelse og koordinering av arbeidet ble gjort av Salten Kultursamarbeid.
Deltakerne var barn i alderen 6 – 16 år som hadde lyst til å drive med kreativ skriving.

Produksjonen av tekster skjedde gjennom kreativt arbeid i workshops i egen kommune. Therese Bakkevoll og Ron Røstad fra Tromsø fulgte prosessen fra start til mål. Resultatet ble korte tekster om hvordan det var å bo - og leve i Salten.

Tekstene ble publisert i boken “Ordsnop - barn og unges blikk på Salten”. Det ble også trykket kort og plakater. Bilder fra det tidligere samarbeidsprosjektet “Hainn Saillte” ble benyttet som illustrasjon av tekstene.

Prosjektet ble avsluttet med et publiseringsarrangement i Bodø kulturhus, mai 2012.

Les mer om prosjektet.