Tidligere prosjekter

"Hainn Saillte"

Vandreutstilling

Collage av Kine Aalstad Jansen 14 år

Våren 2008 startet Kulturskolene i Salten, i samarbeid med Salten Kultursamarbeid, planleggingen av barnas vandreutstilling "Hainn Saillte". Hovedmålet bak prosjektet var å stimulere barn og voksne til å fatte større interesse for visuell kunst.

Temaet for utstillingen var Kystkultur i Salten og navnet ble valgt fordi det var et mye brukt "snilt" kraftuttrykk som henspilte på salt hav og kyst.

Kulturskolene i Salten arrangerte workshops, der elever i alderen 6 – 16 år produserte sine arbeider. Profesjonelle kunstnere eller billedkunstlærere veiledet i arbeidet. Ikke alle kulturskolene hadde tilbud om visuelle kunstfag. Derfor valgte noen å gjennomføre sine workshops som prosjekt i "Den kulturelle Skolesekken". Hver kommune valgte elevarbeidene som skulle være med og disse ble satt sammen til en utstilling bestående av ca. 80 arbeider.

Utstillingen fikk en “profesjonell ramme” og det ble lagt stor vekt på hvordan den ble formidlet. Salten Kultursamarbeid var produsent og SKINN (Se kunst i Nord-Norge) ved Eva Vikjord var konsulent i arbeidet. Det ble laget en fullfarge katalog som dokumenterte alle arbeidene. Anne Grethe Ellingsen fra Bodø laget også et pedagogisk opplegg som kunne benyttes av lærere som ville ta med skoleklasser for å se utstillingen.

Vandreutstillingen turnerte i Salten fra november 2009 til juli 2010.

Se elevarbeidene i katalogen.

Se den pedagogiske veiledningen.