Tidligere prosjekter

Den kulturelle knaggen

Elias Blix Jubileet

Da strategiene for Salten Kultursamarbeid ble utarbeidet var den kulturelle knaggen en av samarbeidsområdene som ble beskrevet.

Målet med knaggen var å styrke Salten-identiteten ved å bygge på tema med en naturlig forankring - og appell, som fenget flere enn innbyggerne i de kommunene prosjektene sprang ut fra. Kulturhistoriske jubileer kunne være en knagg, men ideen kunne også omfatte andre elementer.

Målsettingen var å få til en markering minimum en gang pr. år og prosjektene skulle utvikle samarbeidet mellom aktører i kulturlivet og samfunnet for øvrig, som frivillige organisasjoner, skoler, kunstnere og frittstående ildsjeler – på tvers av kommunegrensene.

Kulturskolene i Salten har møttes og arrangert felles forestilling i forbindelse med knaggen.

Det er siden kultursamarbeidet startet gjennomført følgende knagger:

• 2008: Trygve Hoffs 70 årsdag
• 2009: 150 år siden Knut Hamsun ble født
• 2010: Historiske Steigen
• 2011: 175 år siden Eias Blix ble født
• 2012: 100 års jubileum for kraftproduksjon i Meløy
• 2013: Salt-Stæmma - musikalen til åpningen av Stormen (oppstart)
• 2014: Salt-Stæmma - musikalen til åpningen av Stormen

Kulturutvalget besluttet i februar 2015 å avvikle Den kulturelle knaggen for å jobbe med nye uavhengige prosjekter.